Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Co Cong EMT 90º

Co Cong EMT 90º - EMT Radius Elbow

Mã sản phẩm
Product code
Descrption
Kích thước
Size
(inch)
EMT-SRE012 Co cong EMT 90º AP 1/2 inch
AP 1/2" 90º EMT Radius elbow
1/2
EMT-SRE034 Co cong EMT 90º AP 3/4 inch
AP 3/4" 90º EMT Radius elbow
3/4
EMT-SRE100 Co cong EMT 90º AP 1 inch
AP 1" 90º EMT Radius elbow
1
EMT-SRE114 Co cong EMT 90º AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" 90º EMT Radius elbow
1 1/4
EMT-SRE112 Co cong EMT 90º AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" 90º EMT Radius elbow
1 1/2
EMT-SRE200 Co cong EMT 90º AP 2 inch
AP 2" 90º EMT Radius elbow
2


Co Cong EMT 90º (Sản phẩm của Công ty AP - An Phát - An Phúc)


Sản phẩm khác